"วิเศษนี้มีดีทุกวัน"  วารสารนำเสนอข่าวกิจกรรมของโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"อ่านเพิ่มเติม >>  ฉบับที่ 1ฉบับที่ 2ฉบับที่ 3ฉบับที่ 4ฉบับที่ 5 | ฉบับที่ 6 |


Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ร่วมเป็นเครือข่ายการนำเสนอติดตามผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE 2561 ระดับจังหวัด

ผู้อำนวยการไกรรัฐ  สว่างเดือน  พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนของโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”  ร่วมจัดนิทรรศการและนำนักเรียนไปร่วมเป็นเครือข่ายการนำเสนอติดตามผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE 2561 ระดับจังหวัด  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561  ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร