"วิเศษนี้มีดีทุกวัน"  วารสารนำเสนอข่าวกิจกรรมของโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"อ่านเพิ่มเติม >>  ฉบับที่ 1ฉบับที่ 2ฉบับที่ 3ฉบับที่ 4ฉบับที่ 5 | ฉบับที่ 6 |


Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

นำเสนอผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE

วันที่ 2  พฤษภาคม 2561  นายสินชัย  ถนอมสิน  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประธานกรรมการติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่เชิงประจักษ์ ชมรม To Be Number One พร้อมด้วย นางนันทนา ศรีพินิจ ผู้เชี่ยวชาญ กรมสุขภาพจิต และ นางสาวกานต์พิชชา บุญงาม นักจิตวิทยาชำนาญการ กองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์  คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE (รอบลงพื้นที่) ประจำปี 2561  เดินทางมาโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”  เพื่อรับฟังการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE  ของโรงเรียน 

โดยมี  นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  นายปรีดี ภูสีน้ำ  ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร  นายแพทย์วีรพล นิธิพงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร  นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช  นายอำเภอกระทุ่มแบน  นายแพทย์โชคชัย ลีโทชวลิต  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน  พ.ต.อ.ศักดิ์ศรี  แก้วเอี่ยม ผกก.สภ.กระทุ่มแบน  นายไกรรัฐ  สว่างเดือน  ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”  พร้อมด้วย  พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการ สถานศึกษา  เครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE  สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ