Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 SMART CLASS


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (SMART CLASS) ประจำปีการศึกษา 2563  โดยให้นักเรียนมารายงานตัวและชำระเงิน ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 ที่ห้องงบประมาณอาคาร 1 และมามอบตัวในวันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น.ที่ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 1

หมายเหตุ หากไม่มาตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์