Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ประกาศรับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง ดังนี้


1) เจ้าหน้าที่สำนักงาน 4 ตำแหน่ง  

    - วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาที่เกี่ยวข้อง

    - อัตราเงินเดือน 11,500 บาท

2) พนักงานบริการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 

    - วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป

    - อัตราเงินเดือน 9,000 บาท

สนใจติดต่อ : กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" โทร 034-471902  หรือ ครูสุพัตรา โพธิ์สวัสดิ์ 089-5121514